Menu
Hlavní strana Formuláře Územní rozhodování Stavební řád Ostatní formuláře a žádosti Organizační struktura
Kontakt

Vedoucí :
Ivana Brdičková
E-mail: stavebni(zav)mostek.cz
Tel: 499 691 334
Tel: 499 691 208 (ústředna)
Fax: 499 691 344

Referent
Tomáš Klíma
E-mail: klima.stavebni(zav)mostek.cz
Tel: 499 691 334
Tel: 499 691 208 (ústředna)
Fax: 499 691 344

Datová schránka: 8ribcna

Stavební řád
Autor: Ivana Brdičková

Formuláře

Stáhnout Název Popis

Ohlášení stavby § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Ohlášení ostatní § 104 odst. 2 pism. e) až p) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Žádost o stavební povolení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem § 117 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Oznámení o užívání stavby § 120 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Žádost o vydání koluadačního souhlasu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Oznámení změny v užívání stavby § 127 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Ohlášení odtsranění stavby, terenních úprav nebo zařízení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č 498/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace Pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 pism. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a oznámení stavby ve stavebním řízení podle § 117 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) - příloha č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 2 k vyhlášce 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Příloha č. 3 k vyhlášce 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Příloha č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb.

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.